---- ข้าวพันธุ์ใหม่ กข 49 ----

      กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ กข 49 ที่มีคุณสมบัติเด่นในการต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่น่าจะเป็นความหวังของชาวนาไทย ในการลดความเสี่ยงต่อการถูกทำลายของศัตรูข้าวตัวฉกาจ

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความสูญเสีย
ให้กับชาวนาและประเทศชาติอย่างมาก โดยในช่วงที่มีการระบาดหนักเคยทำความเสียหายให้กับนาข้าวไปไม่ต่ำกว่า
2.3 ล้านไร่ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน ตลอดจนเป็นการแก้ปัญหาอื่น ๆ ด้วยทั้งด้านดิน น้ำ สิ่งแวดล้อมไปในคราวเดียวคือการจัดระบบการปลูกข้าวใหม่
ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงกันปลูกข้าวพร้อมกัน และมีการเว้นปลูกข้าวเพื่อพักดินโดยให้ปลูกพืชตระกูลถั่ว
ปรับปรุงบำรุงดินสลับ แนวทางดังกล่าวจะเป็นการตัดวงจรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ดีที่สุด

พร้อมกันนี้ กรมการข้าวได้พยายามปรับปรุงและรับรองพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ กข 31 ที่มีความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อเกษตรกรปลูกต่อเนื่องไป
ประมาณ 4 ปี ก็เริ่มเกิดปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลกลับมาทำลายผลผลิตอีก กรมการข้าว จึงได้ประกาศรับรองพันธุ์ข้าว
พันธุ์ใหม่ขึ้นมาอีกคือกข 41 และ กข 47 ซึ่งขณะนี้พันธุ์ กข 47 ได้รับความนิยมจากเกษตรกรอย่างมาก แต่สิ่งที่กรมฯ
ตระหนักดีว่าเพลี้ย กระโดดสีน้ำตาลมีการปรับตัว โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้พันธุ์ข้าวเดียวกันปลูกต่อเนื่องจะมีความอ่อนแอง่าย
ต่อการถูกทำลาย
พันธุ์ กข 47 ก็เช่นเดียวกัน คาดว่าปลูกไปอีก 1-2 ปี ก็จะเริ่มมีปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างแน่นอน

ข้าวพันธุ์ กข 49 ซึ่งเป็นข้าวเจ้าสายพันธุ์ผสม ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว 102-107 วัน จัดเป็นพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิดใหม่ เนื่องจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีการปรับตัวตลอดเวลา จึงมีชนิดใหม่เกิดขึ้น ซึ่งพันธุ์ข้าวที่มีอยู่ค่อนข้างมีความต้านทานต่อชนิดใหม่ได้น้อย มีเพียงพันธุ์ กข 49 ที่มีความต้านทาน
สูงที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีคุณ ลักษณะโดดเด่นอีกคือ ให้ผลผลิตสูงโดยมีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงถึง 939 กก.ต่อไร่ หรือผลผลิตเฉลี่ย
อยู่ที่ 733 กก.ต่อไร่ และจัดเป็นข้าวคุณภาพสูงที่สามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1 ได้ เมื่อเปรียบเทียบแล้ว
พันธุ์ กข 49 จะให้ผลผลิตสูงกว่าพิษณุโลก 2 ที่สำคัญพันธุ์ กข 49 สามารถนำไปทำข้าวนึ่งส่งออกแทนพันธุ์ชัยนาท 1
ที่เคยได้รับความนิยมว่าเป็นข้าวนึ่งที่ดีที่สุดในโลกได้ด้วย อีกประการคือลำต้นของข้าวพันธุ์ กข 49 มีความแข็งแรงมาก
จึงไม่มีปัญหาต้นล้มเมื่อเจอลมแรงเหมือนข้าวพันธุ์อื่น   

...ขณะนี้คณะกรรมการรับรองพันธุ์ข้าวได้ประกาศรับรองพันธุ์ กข 49  เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมการข้าวได้เตรียมแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อกระจายให้เกษตรกรนำไปปลูกในฤดูต่อไปทันทีำหรับพื้นที่เหมาะสมคือพื้นที่นาชลประทานในเขตภาคเหนือตอนล่า
งและภาคกลางหรือก็คือพื้นที่ที่อยู่ในระบบปลูกข้าวนั่นเอง ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าข้าวพันธุ์ กข 49 จะเป็นพันธุ์ข้าวช่วยชาติ ช่วยชาวนาลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ.ที่มา กรมการข้าว
>>>>สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง<<<<
16/1 หมู่ 3 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทร. 0-3944-1666
E - mail : cht_khlung@doae.go.th