วันที่  5 เมษายน 2556 นายโสภณ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอขลุง พร้อมด้วยนายสุเทพ สินชัย เกษตรอำเภอขลุง ร่วมเปิดงาน"คืนแสงหิ่งห้อย ชวนฝันที่จันทบุรี ครั้งที่ 6" โดยมีนายเกรียงเดช เข็มทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน ลุ่มแม่น้ำเวฬุ สถานีป่าชายเลนที่ 2ท่าสอน จังหวัดจันทบุรี:::สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง:::
16/1 หมู่ 3 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทร. 0-3944-1666
E - mail : cht_khlung@doae.go.th