วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง โดยนายพุทธิพงษ์ โพธิ์พานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอำนวยความสะดวกการถ่ายทำรายการเกษตรฮอตนิวส์
เรื่องการซื้อขายมังคุดโดยการประมูล ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
ณ สวนมังคุดนางบุญเรือน แข็งขัน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

:: :: :: สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง :: :: ::
16/1 หมู่ 3 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
โทร. 0-3944-1666
E-mail : cht_khlung@doae.go.th